Wie denkt zich gratis te kunnen laten registeren voor thuiswerk kan bedrogen uitkomen


We krijgen de laatste tijd gigantisch veel thuiswerk klachten over het gratis registeren c.q. gratis inzien van thuiswerk vacatures, maar dan begint Halloween pas echt.

Gratis inzien van thuiswerk vacatures. Gelieve uw bank-,girorekening invoeren

We zullen geen namen noemen, maar er zijn een x-aantal bedrijven die thuiswerkers strikken met het inzien van gratis thuiswerk vacatures, maar dan wel via het menue je bank-,girorekeningnummer achterlaten. Veel mensen denken uiteraard dat het bank-,girorekeningnummer achtergelaten moet worden om daar gelden op te storten, maar mensen komen na een paar dagen heel erg bedrogen uit als ze constateren dat er een bedrag is afgeschreven via triple deal payment service.

Gratis laten registeren en vervolgens wordt er toch een bedrag afgeschreven

Mensen voelen zich op dit moment erg misleid als ze zich gratis hebben laten registeren en dan ineens aan een thuiswerk abonnement vastzitten en wat het nog erger maakt, het niet weten af te melden omdat de bank zegt een rode kaart op te sturen naar het bedrijf wat het geld afschrijft, maar waar moet het dan naar toegestuurd worden? Enige remedie is storneren, maar sommigen zijn erg bang dat ze de incasso met hoge kosten en rente hun op een dag komen bezoeken en wie weet zelfs beslag legt op goederen en/of inkomen.

Storneren is vaak de enige mogelijkheid om je geld terug te krijgen

Om überhaupt je geld nog terug te krijgen is storneren en om het vervolgens weer niet te laten afschrijven, blokkeren ook het enige wat u te doen staat. Hebben er afschrijvingen na 30 dagen ook plaatsgevonden, kunt u de bank een brief schrijven dat het om een ''ongeldige incasso'' gaat en als de bank coulant is, zullen alle bedragen gestorneerd worden, maar beste is gelijk na de eerste afschrijving te storneren omdat het namelijk heel makkelijk gaat via de bank.

Geef geen rekeningnummer door als daarom gevraagd wordt

Wanneer u zich gratis laat registeren of desnoods betaald in moet loggen, geef geen rekeningnummer door, ook als u niet verder in het menue kan of expliciet wordt gezegd geen afschrijvingen zullen plaatsvinden, want het is maar al te vaak gebeurd dat mensen zich geen raad meer weten en het elke maand maar laten afschrijven en zeker bij mensen die labiel zijn. Daar moeten de discutabele bedrijven het van hebben.

Voorwaarden bij b.v. de bank ongeldige incasso

Wat kan de bank voor u doen bij een onterechte incasso?
Binnen de terugboekingstermijn kunt u een dergelijke incasso zelf terugboeken.
Buiten de terugboekingstermijn kan de Postbank voor u bemiddelen bij het terughalen van het geïncasseerde bedrag. Indien blijkt dat u toch een geldige machtiging heeft afgegeven, kan de Postbank u hier niet bij helpen.

In alle andere gevallen kunt u hiervan melding maken bij de Postbank. U kunt hiervoor bijgaand formulier invullen en opsturen naar Postbank Klantenservice.

Formulier Melding Onterechte Incasso Postbank

Wanneer is er sprake van een ongeldige incasso?

De volgende regels zijn van toepassing op een ongeldige incasso:

Je bent er niet duidelijk op gewezen dat je een machtiging afgeeft;
De machtiging stemt niet overeen met de overeenkomst;
Je hebt een doorlopende machtiging afgegeven in plaats van eenmalige machtiging (let op bij het tekenen op de frequentie van de machtiging);
De machtiging is ergens anders voor afgegeven dan waarvoor wordt geïncasseerd;
Het bedrag wijkt af van de afgegeven machtiging;
De machtiging is door een onbevoegde gegeven;
De naam van de incassant wordt niet in de machtiging vermeld.

Doe aangifte van misleiding bij de consumentenautoriteit en zorg voor rechtshulp

Wanneer het u ook is overkomen, doe melding bij consumentenautoriteit en als de mogelijkheid er is, bij uw bank, afdeling fraude en zorg voor goede rechtsbijstand, mocht u een brief krijgen dat u in overtreding bent om te storneren, omdat het bedrijf suggereert dat u akkoord bent gegaan met de voorwaarden die op de website staan vermeld. Gratis registeren en gratis inzien van thuiswerk vacatures, is geen maandelijkse abonnementsverplichting en u staat daar sterk in.

Kijk alleen gratis ergens in als niet om uw bank-,girorekening wordt gevraagd

Uiteraard willen we geen heksenketel ontketenen om iedereen over 1 kam te scheren, want gelukkig zijn er veel websites die zonder te vragen naar uw bank-,girorekeningnummer, wel gratis thuiswerk vacatures aanbieden. Uiteraard zijn er ook websites die tegen betaling u laten inzien of wat voor u kunnen betekenen. Voor het gratis inzien van thuiswerk vacatures of tegen vergoeding, maar wel vertrouwd en geen maandelijkse abonnementskosten of andere verrassingen, kunt u de witte lijst thuiswerk bekijken. De bedrijven die daar vermeld staan, staan onder toezicht van het Meldpunt Thuiswerk en als er klachten zijn in strijdt met de regels die zijn opgesteld, het Keurmerk Thuiswerk ontnomen wordt. Bedrijven zonder keurmerk thuiswerk wilt niet zeggen dat zij niet te vertrouwen zijn, al wordt er geen toezicht gehouden en is het wat moeilijker voor u om ergens zeker van te zijn. Klacht of vragen hierover indienen bij het Meldpunt Thuiswerk.

Hoofdpagina